Fanzine - פנזין

 

מגזין התרבות jerusalemite.TV – פנזין וידאו חודשי המסקר את אירועים, אמנים ומגמות בתרבות ירושלמית עכשווית. המגזין סוקר את הפעילות של עשרות הארגונים והקבוצות הפועלות בעמותת בר-קיימא לתרבות, וכוללים מרכזי תרבות וקבוצות יוצרים ממגוון רקעים ומדיה, ובנוסף אמנים, קבוצות וארגונים אחרים הפועלים בשדה התרבות הירושלמית.

כל פרק כולל סיקור של המתרחש בתרבות המקומית, מוצגים טעימות מקליפים וקטעי וידאו ואנימציה חדשים של יוצרים ירושלמים, וכן מופקים עבור הפנזין קטעים מקוריים מאת יוצרים מקומיים. 

כמכלול כל גליון מציג מנעד רחב של יצירה ירושלמית עכשווית, במגון תחומי יצירה ומדיה.

 

קונספט וניהול: לידיה מלטין ונועם כוזר
במאי ראשי: נועם כוזר
עורכת ראשית: הילה ספקטור
ערס דיירקטור: ריינהרד סואבה סטו
צלמים ועורכים נוספים: שירה מארק, שרה סיגל, עידן זרמון, דוד לוקארד ועוד
עריכת סאונד: אמיר בולצמן, אברהם קובר
ניהול דיגיטל: יותם מיכאל יוגב

 פנו אלינו: fanzine@barkyama.org

SEASON 04 - 2022

SEASON 03 - 2021

SEASON 02 - 2020

SEASON 01 - 2019